Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 2 (2016): Special issue Amalan penghayatan bidang asuhan tilawah al-Quran dalam kalangan murid Islam Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Abstract
Muhammad Fikri Norddin
 
Vol 3, No 2 (2016): Special issue Batasan Berfikir Dalam Pendidikan Akidah Abstract
Wan Ali Akbar Wan Abdullah, Nursafra Mohd Zhaffar, Mohd Isa Hamzah
 
Vol 3, No 1 (2016): Special issue Faktor Sekolah dan Kelas Dalam Kecemerlangan Guru Cemerlang Pendidikan Islam (GCPI) di Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes Abstract
Hilman Muhamad, Kamarul Azmi Jasmi
 
Vol 2, No 1 (2015): Islamic Educational Thought and Methodology GURU MUSLIM DAN CABARAN IDEOLOGI LIBERALISME: SATU SOROTAN Abstract   PDF
Mohd Aderi Che Noh, Khadijah Abdul Razak, Asmawati Suhid
 
Vol 3, No 1 (2016): Special issue HUBUNGAN ANTARA STRATEGI DALAM GAYA PEMBELAJARAN TAHFIZ DAN PENCAPAIAN HAFAZAN PELAJAR Abstract
Azmil Hashim, Ab. Halim Tamuri, Mohd Marzuqi Abdul Rahim
 
Vol 1, No 1 (2014) Hubungan Konsep Kendiri dan Motivasi Pelajar Dengan Pencapaian Kursus Di Sebuah Politeknik Abstract
Nor Hayati Fatmi Binti Talib, Bani Hidayat bin Mohd Shafie, Ab. Halim Tamuri
 
Vol 1, No 1 (2014) Hubungan Konsep Kendiri dan Motivasi Pelajar Dengan Pencapaian Kursus Di Sebuah Politeknik Abstract   PDF
Nor Hayati Fatmi Binti Talib, Bani Hidayat bin Mohd Shafie, Ab. Halim Tamuri
 
Vol 3, No 2 (2016): Special issue Inovasi Dalam Pendidikan Ibadah Abstract
Wan Ali Akbar Wan Abdullah
 
Vol 2, No 1 (2015): Islamic Educational Thought and Methodology INSTRUMEN PENGHAYATAN AKHLAK PELAJAR BERASASKAN PENTAKSIRAN RAKAN SEBAYA: ISU KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN MENGGUNAKAN MODEL RASCH Abstract   PDF
Ajmain @ Jimaain Safar, Ab Halim Tamuri, Mohd Aderi Che Noh
 
Vol 1, No 1 (2014) Kaedah Pengajaran Al-Quran Sekolah Menengah Kebangsaan di Negeri Perak Abstract   PDF
Misnan Jemali, Ab. Halim Tamuri, Azmil Hashim
 
Vol 1, No 1 (2014) Keberkesanan Penggunaan Multimedia Dalam Pengajaran Fiqh Tahun 10 di Salah Sebuah Sekolah Menengah Negara Brunei Darussalam Abstract   PDF
Haji Azrin bin Haji Tunjang
 
Vol 3, No 2 (2016): Special issue KECERDASAN EMOSI DAN HUBUNGANNYA DENGAN BERHENTI KERJA DALAM KALANGAN ANGGOTA TENTERA DARAT MALAYSIA Abstract
Mohd Juraimy Kadir
 
Vol 2, No 1 (2015): Islamic Educational Thought and Methodology KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL : APLIKASI DALAM KALANGAN KOMUNITI SMKA DI NEGERI JOHOR Abstract   PDF
Ahmad Marzuki Mohamad, Zairus Norsiah Azahar, Azhar Muhammad, Wan Hassan Wan Embong
 
Vol 3, No 2 (2016): Special issue Manifestasi Elemen Keterbukaan Melalui Amalan Syura dalam Kepimpinan Pendidikan dan Hubungannya Terhadap Komitmen Kerja Guru Abstract
Siti Suhana Binti Abd Hamid, Ahmad Marzuki Bin Mohamad, Siti Salwa Md. Sawari
 
Vol 3, No 1 (2016): Special issue PEMBANGUNAN KEMAHIRAN ‘GENERIC STUDENT ATTRIBUTE’ (GSA) DALAM KALANGAN PELAJAR DKM 5A, JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL, POLITEKNIK BANTING SELANGOR Abstract
Hjh Nor Hayati Fatmi Talib
 
Vol 3, No 2 (2016): Special issue Pemikiran Ibn Khaldun tentang Rasionalisme Islam: Suatu Penelitian Ringkas Abstract
Ahmad Nabil Amir
 
Vol 2, No 1 (2015): Islamic Educational Thought and Methodology PENGGUNAAN BAHAN BANTU PENGAJARAN DALAM PELAKSANAAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN j-QAF Abstract   PDF
Ab. Halim Tamuri, Amal Hayati Md. Noor, Ahmad Munawar Ismail
 
Vol 2, No 1 (2015): Islamic Educational Thought and Methodology PERSEPSI GURU TAHFIZ TERHADAP AMALAN KAEDAH PENGAJARAN TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA Abstract   PDF
Azmil Hashim, Ab. Halim Tamuri, Misnan Jemali
 
Vol 1, No 1 (2014) Persepsi Pelajar Diploma Pelancongan Politeknik Ibrahim Sultan Terhadap Pengajian Bahasa Arab Komunikasi (AA 303) Melalui “You Tube” Abstract   PDF
Khairul Nizam Bin Mohd Khalid
 
Vol 3, No 1 (2016): Special issue PERSEPSI PELAJAR TERHADAP KAEDAH PENGAJARAN AL-QURAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN NEGERI PERAK Abstract
Misnan Jemali, Ab. Halim Tamuri, Azmil Hashim
 
Vol 1, No 1 (2014) Perspektif Guru Bahasa Arab Sekolah Menengah Terhadap Pengetahuan Isi Kandungan (PIK) Topik Khusus Ism Al-‘Adad Wa Al-Ma’dud Abstract   PDF
Nurul Hudaa Hassan
 
Vol 1, No 1 (2014) Tahap Kebolehbacaan Buku Al-Mursyid fi al-Lughah al-Arabiah (1) Abstract   PDF
Muhammad Haron Husaini
 
Vol 1, No 1 (2014) Tahap Kebolehbacaan Buku Al-Mursyid fi al-Lughah al-Arabiah (1) Abstract   PDF
Muhammad Haron Husaini
 
Vol 1, No 1 (2014) Tahap Kebolehbacaan Buku Al-Mursyid fi al-Lughah al-Arabiah (1) Abstract
Muhammad Haron Husaini
 
Vol 3, No 1 (2016): Special issue TEST EQUATING UNDER THE GRADED RESPONSE MODEL (GRM) FORMULTIPLE CATEGORIES Abstract
Mohammad Syaifuddin, Mifedwil Jandra Janan
 
1 - 25 of 26 Items 1 2 > >>